String İşlemleri1(split)

Girelen bir kelimeyi istediğimiz bir karaktere göre parçalara ayırabiliriz. Hemen örnek kodları yazıyorum..

using System;

public class SplitTest {
  public static void Main() {

    string words = "This is a list of words, with: a bit of punctuation" +
            "\tand a tab character.";

    string [] split = words.Split(new Char [] {' ', ',', '.', ':', '\t' });

    foreach (string s in split) {

      if (s.Trim() != "")
        Console.WriteLine(s);
    }
  }
}
// Ekran çıkışı şekilde görüldüğü gibi.
//    This
//    is
//    a
//    list
//    of
//    words
//    with
//    a
//    bit
//    of
//    punctuation
//    and
//    a
//    tab
//    character

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.