Arabirim ve classlar-1

Arabirim classlara standart getirmek için kullanılır. Arabirimlerdeki üylerin o arabirim uygulanmış sınıfda olma garantisini verir. Arabirimler Dağası gereği publicdirle. Public erişimdeğiştiricine gerek yoktur. Yazsakda hata verir. Arayüz Üyeleri;özellikler (properties),methodlar (methods),olaylar (events), indeksleyiciler (indexers) kurucu(constructors), yıkıcı(deconstructors) yöntemler ve ve alanlar(fields) kullanılmaz.

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Insan insan = new Insan("mehmet",2);
      IInsandir insandir=(IInsandir) insan;
      Console.WriteLine( " adi: {0}  yaşı: {1} ", insandir.ad, insandir.yas.ToString());
      insandir.yazdir();
      Console.WriteLine(" Ölüm yaşı:" + ((IKader)insan).yas.ToString());
      insandir.yazdir();


    }
  }
  class Insan : IInsandir,IKader 
  {
    string ad;
    int yas;
    int olumyasi = 1;
    public Insan(string ad, int yas)
    {
      this.ad = ad;
      this.yas = yas;
    }

    // açık explicitly bir şekilde arabirimi implement ettim. Yani net bir şekilde tanımladım. 
    //Bunun bir amacıda Bir sınıf kalıtım aldığı sınıflarda aynı isimde üyler varsa bu üyeleri bir birinden ayrımak için kullanılır.
    int IInsandir.yas 
    {
      get
      {
        return yas;
      }
      set
      {
        yas = value;
      }
    }

    // goruldugu gibi birden fazla ve farklı () yöntemi olduğundan bunları açık tanımladık.
    //aynı nesne veya özelliklerden bahsediliyorsa tek bir kaplaı bir yöntemde yazılabilirdi. Mesala
    //public int yas()
    //{
    //  return yas;
    //} //hata vermezdi, fakat zaten iki ayrı yas yöntemi olduğundan hata verecektir.açıklama satırını dönüştürdüm

    int IKader.yas 
    {
      get
      {
        return yas+80;
      }
      set
      {
        if (value < 0) olumyasi = 1;
        olumyasi=value ;
      }
    }


    string IInsandir.ad
    {
      get
      {
        return ad;
      }
      set
      {
        ad=value;
      }
    }

    public void yazdir()
    {
      Console.WriteLine("adım {0}, yasşın {1} dır", ad,yas);
    }
  }
  interface IKader
  {
    //public string soyad(); // public olamaz.
    //int yas; //alan olmaz..
    int yas{get;set;}
  }
  interface IInsandir
  {
    int yas { get; set; }
    string ad { get; set; }
    void yazdir();
  }

ConsoleApplication2.rar (29,62 kb)

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.