Params Deyimini Kullanmak1,

Bazen sayısı belli olmayan(run time da belli olacak) parametreleri bir yonteme göndermek isteyebilrisiniz.

 

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      dene d = new dene();
      Console.WriteLine(d.Topla(3, 4, 4));
      Console.WriteLine(d.Topla(3,4,5,6,7,4));    }
  }
  class dene
  {
    public int Topla(params int[] sayilar)
    {
      int topla=0;
      foreach (int item in sayilar)
	    {
        topla += item;
	    }
      return topla;
    }
  }

Ayrıca params kullanmadan bazı teknikler kullanabilirsiniz. İş parçacıkları oluşturmak, kodun okunurluğu ve esnekliği açısından uygun olacaktır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      dene d = new dene("ali");
      d.yaz();
      Console.WriteLine(d.Topla(3, 4, 4));
      Console.WriteLine(d.Topla(3,4,5,6,7,4));    }
  }
  class dene
  {
    dene()
    {

    }
    string dd;
    public dene(string deneme)
    {
      dd=deneme;
    }
    public void yaz()
    {
      Console.WriteLine("yaz" +dd);
    }
    public int Topla(params int[] sayilar)
    {
      int topla=0;
      foreach (int item in sayilar)
	    {
        topla += item;
	    }
      return topla;
    }
  }
  class Matematik
  {
    public Matematik()
    {

    }
    static int pi = 4;
    public static double Toplam(double x, double y)
    {
      return x + y;
    }


    //Params deyimini kullanmadan bazı yontemlerimizi genişletebilirsiniz.
    public static double Toplam(double x, double y, double z)
    {
      return (Toplam(x,y))+z;
    }
    public double Toplamlar(int ustSinir, double x, double y)
    {
      double sonuc = 0;
      for (int i = 0; i < ustSinir; i++)
        sonuc += Toplam(x, y);
      return sonuc;
    }
  }
}

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.