EF CodeFirst TPH TPS kullanımı

Merhaba Arkadaşlar Entitiy Framewrok de Code First yaklaşımında kullandığım TPH ve TPS kullanımına ornek olarak yaptığım ornek yazılım kodlarını cereceğim. Gerekli açıklamaları sonra yazacağım..

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TPH
{
  public class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (var context=new TPHC())
      {
        //Product product = new Product { Name = "Elma", Title = "Balık1" };
        //context.Products.Add(product);


        //Gozluk gozluk = new Gozluk { Name = "RyBan", Number = 4, Title = "Gozluk Başlık" };
        //context.Gozlukler.Add(gozluk);


        //Cerceve cerceve = new Cerceve
        //{
        //  Name = "cerceve",
        //  Title = "Cerceveler Başiıl",
        //  Index = "İndexi",
        //  CerceveNumber = 4,
        //  Number = 4,
        //  Category = new Category { Name = "İpli" }
        //};
        //context.Cerceveler.Add(cerceve);
        //context.SaveChanges();

        //var query = from b in context.Products
        //      orderby b.Name
        //      select b;

        //Gozluk gozluk1 = context.Gozlukler.FirstOrDefault(p => p.Id == 3);
        // //Hem Gozluk hemde cercevedeli gozluk ozelliklerini siler.
        //context.Gozlukler.Remove(gozluk1);
        //context.SaveChanges();


        //Console.WriteLine("All blogs in the database:");
        //foreach (var item in query)
        //{
        //  Console.WriteLine(item.Name);
        //}
      //sil();
         #if true
      
        //BaseClassAbstract temel = new BaseClassAbstract();
        //temel.Number = 45;  
        #endif


      }

  
    }

   private static void sil()
    {
       using (var context=new TPHC())
      {

        Cerceve cerceve = context.Cerceveler.FirstOrDefault(p => p.Id == 4);
        context.Cerceveler.Remove(cerceve);
        context.SaveChanges();
       }
    }
  }
  public class Product
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Title { get; set; }
  }
  public class Gozluk:Product
  {
    public string Index { get; set; }
    public int Number { get; set; }
  }
  public class Cerceve:Gozluk
  {
    public int CerceveNumber { get; set; }
    public virtual Category Category { get; set; }
  }
  public class Category
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public virtual ICollection<Cerceve> Cerceveler {get;set;}
  }

  public abstract class BaseClassAbstract
  {
    public int Id { get; set; }
    public int Number { get; set; }

    public BaseClassAbstract()
    {
      // TODO: Complete member initialization
    }
  }

  public class KalitsalOlan : BaseClassAbstract
  {
    public string Name { get; set; }
    public string SurName { get; set; }
  }

  public class TPHC : DbContext
  {
    public DbSet<Product> Products { get; set; }
    public DbSet<Gozluk> Gozlukler { get; set; }
    public DbSet<Cerceve> Cerceveler { get; set; }
    public DbSet<BaseClassAbstract> BaseClasAbstractlar { get; set; }
    public DbSet<KalitsalOlan> KalitsalOlanlar { get; set; }

    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity<Gozluk>().ToTable("Gozlukler");
      modelBuilder.Entity<Cerceve>().ToTable("Cerceveler");
      modelBuilder.Entity<KalitsalOlan>().ToTable("KalitsalOlanlar");
      base.OnModelCreating(modelBuilder);
    }
  }

}

codeFirst.rar (2,33 mb)

 Maskot resmimiz..

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.