EntityFramwork Code First 1

Açıklama kısmını sora yazacağım...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CodeFirst
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      UrunEkle();
      using (ShopVeriTabani db = new ShopVeriTabani())
      {
        //category bilgisiniide yazdırmak istiyorsa Include deyimini kullanmalıyız.
        foreach (var item in db.Products.Include("Category"))
        {
          Console.WriteLine("{0} {1} {2} ", item.Name,item.Price,item.Category.Name );
        }
      }
      
    }

    static void UrunEkle()
    {
      using (ShopVeriTabani db = new ShopVeriTabani())
      {
        var myCategory = new Category { Name = "computer" };
        var urun = new Product
        {
          Name = "Biber",
          Price = 12.65m,
          Category = myCategory
        };
        db.Products.Add(urun);
        db.SaveChanges();
      }
    }
  }


  public class Category
  {
    public int CategoryId { get; set; }
    public string Name {get;set;}

    public List<Product> Products { get; set; }
  }

  public class Product
  {
    public int ProductId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }

    public Category Category { get; set; }

  }

  public class ShopVeriTabani : DbContext
  {
    public DbSet<Category> Categories { get; set; }
    public DbSet<Product> Products { get; set; }
  }
}

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.