İnt değer türü, *, ++ operatörü

Aşağıdaki program iki sayıyı çarpar.

namespace IlkProje
{
  using System;
  class ProgramIlk
  {
    static void Main()
    {
      int sayi1 = 5; int sayi2 = 50;
      int sonuc = sayi1 * sayi2;
      Console.WriteLine("Sonuc: {0}", ++sonuc);// ++ operatörü işlemden önce 1 artırır.
    }

  }
}

 

 

 

NameSpace ve ilk yazım kuralları

 Namespace' ler classları sınıflandırmak ve buyuk olan sınıfları parçalayarak küçültmek amaçlı kullanımaktadır.. Bir projeye bu isim alanlarını ve tabikide içindekileri projeye dahil etmek için using ifadesi kullnımaktadır. Mesala

using System;

using ifadesi tanımlandığı namespace içinde geçerlidir. using ifadesi namespace dıiında tanımlanmışsa heryerde geçerli anlamına gelir.
İçiçe (nested) namespace ler olabilir. Classlar name spacelerin içinde tanımlanırlar. Fakat class içinde bir namespace olamaz.

namespace IlkProje
{
  using System;
  using Okulum.OnIkiler;
  class ProgramIlk
  {
    static void Main()
    {
      System.Console.WriteLine("Hello World");
      Ogrenci bizimOgrenci;  //bizim ogrencinin tipini belirttim..
      bizimOgrenci = new Ogrenci(); //bizimogrenciyi başlattım. Gerçekte var artık..
      bizimOgrenci.Ad = "Sevgi"; bizimOgrenci.Soyad = "şaşkın"; bizimOgrenci.No = 45; 
      Console.WriteLine("Ogrencinin adı: {0}, Soyadı:{1}, Nosu:{2}",
        bizimOgrenci.Ad,
        bizimOgrenci.Soyad,
        bizimOgrenci.No);
    }

  }
}


namespace Okulum
{
  namespace OnIkiler
  {
    class Ogrenci
    {
      public string Ad,Soyad; //class haricinde kullnılcak ise public tanımlıyorum.
      public int No;
    }

  }

}


Örnek 2)
namespace IlkProje
{
  using System;
  class ProgramIlk
  {
    static void Main()
    {
      int sayi1 = 5; int sayi2 = 50;
      int sonuc = sayi1 * sayi2;
      Console.WriteLine("Sonuc: {0}", ++sonuc);// ++ operatörü işlemden önce 1 artırır.
    }

  }
}Sample Word Document-1

Kansere nano-ilaçla müdahale

Sağlıklı hücrelere zarar vermeden, sadece hastalıklı hücrelere ilaç iletiminde önemli bir başarıya imza atan Kanadalı bilim insanları, nano ölçekli (metrenin milyarda biri) ilaç kapsüllerini DNA ipliklerinden üretmeyi başardı.

Açıklama: http://media2.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Sa%C4%9Fl%C4%B1k/Ku%C5%9F%20Gribi/407162251804480_1259662017.hmedium.jpg

 
   

 

İSTANBUL - Kanadalı bilim insanları, nano ölçekli ilaç kapsüllerini DNA ipliklerinden üreterek, ilacı sadece hastalıklı hücrelere veren sisteme imza attı.

Prof. Hanadi Sleiman başkanlığındaki McGill Üniversitesi'nden bilim ekibinin başarısı, hastalıklı hücrelere ilaç iletiminde, biyolojik nano yapılar kullanılması konusunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar, Nature Chemistry adlı bilimsel derginin internet sitesinde yayımladıkları çalışmada, buluşlarının, DNA tabanlı nano malzemelerin tasarımında da yeni imkanlar sunduğuna dikkati çekti.

 1. Sleiman ve ekibi, daha önce de altın nano parçacıkların doldurulabileceğini ve yükünü DNA nano tüplerden bırakabileceğini göstererek, bu yolla ilaç iletiminin mümkün olduğu fikrinin ilk kanıtını ortaya koymuştu.
 2. Yeni araştırmaysa DNA nano yapıları kullanan, altın nano parçacıklardan çok daha ufak boyutlardaki küçük moleküllerin de ilaç iletiminde ustalıkla kullanılabildiğini gösteren ilk çalışma olması bakımından önem taşıyor.
 3. Son derece şaşmaz bir kesinlikle üretilebiliyor olmalarının yanı sıra vücutta kendiliğinden yok olabilmeleri, büyüklük, şekil ve özelliklerinin kolaylıkla ayarlanabiliyor olması, DNA tabanlı nano yapıların, vücut içinde ilaç iletiminde sıklıkla kullanılan diğer sentetik maddelere göre en önemli avantajını olu��turuyor.

BİYOLOJİK NANO YAPILAR NASIL OLUŞTURULDU?
Önce DNA' yı oluşturan materyalden oluşan kısa DNA iplikleri yardımıyla kafes olarak adlandırdıkları DNA küpleri üreten bilim adamları, daha sonra, bu DNA küpleri üzerinde, lipid benzeri moleküller yardımıyla ilaç iletimine imkan sağlayan değişiklikler yaptı.

Tıpkı bir araya gelebilen yapışkan yamalara benzer bir özelliğe sahip lipidler, DNA küpü içinde, bilim insanlarının "el sıkışma" olarak adlandırdığı bir şekilde birbirlerine tutunabiliyor.

Deneyleri sırasında yapışkan yamaların DNA küplerinin dış yüzlerinden birine yerleştirilmesi durumunda iki küpün birbirine tutunabildiğini keşfeden araştırmacılar, bu yeni birleşme biçimiyle proteinlerin kendi işlevsel yapıları içine yerleşme şekli arasında benzerlikler olduğuna dikkati çekti.

Bilim insanları, oluşturdukları DNA kafeslerinin taşıdıkları ilaç moleküllerini bırakmalarının ortamda belirgin bir nükleik asit diziliminin mevcut olması halinde mümkün olabildiğini belirtti.

Araştırmanın yazı heyetinde yer alan doktora öğrencisi Thomas Edwardson, kanser hücreleri de dahil olmak üzere birçok hastalıklı hücrenin belirli genleri aşırı derecede aktif hale getirdiğine dikkati çekerek, gelecekteki bir uygulamada, ilaç yüklenmiş bir DNA küpünün, taşıdığı ilacı bırakmasını tetikleyecek hastalıklı hücre ortamına gönderilmesinin düşünülebileceğine işaret etti.

Kanada' nın Montreal kentindeki, Tam Teşekküllü Yahudi Hastanesi bünyesinde çalışan Lady Davis Tıbbi Araştırma Enstitüsü' nden bilim insanlarıyla işbirliğine giden Sleiman ve ekibi, halen bu ilaç iletim yönteminin, kronik lenfositik lösemi ve prostat kanseri hastalığının tedavisinde kullanılabilirliği konusunda yaptıkları hücre ve hayvan deneylerini sürdürüyor.

Aşağıdaekteki dosyayı indirerek düzeltmeleri yapınız..

 

 Kaynak : http://www.ntvmsnbc.com/id/25464108/

Önce arabamızın.docx (16,71 kb)

Arabirim ve classlar-1

Arabirim classlara standart getirmek için kullanılır. Arabirimlerdeki üylerin o arabirim uygulanmış sınıfda olma garantisini verir. Arabirimler Dağası gereği publicdirle. Public erişimdeğiştiricine gerek yoktur. Yazsakda hata verir. Arayüz Üyeleri;özellikler (properties),methodlar (methods),olaylar (events), indeksleyiciler (indexers) kurucu(constructors), yıkıcı(deconstructors) yöntemler ve ve alanlar(fields) kullanılmaz.

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Insan insan = new Insan("mehmet",2);
      IInsandir insandir=(IInsandir) insan;
      Console.WriteLine( " adi: {0}  yaşı: {1} ", insandir.ad, insandir.yas.ToString());
      insandir.yazdir();
      Console.WriteLine(" Ölüm yaşı:" + ((IKader)insan).yas.ToString());
      insandir.yazdir();


    }
  }
  class Insan : IInsandir,IKader 
  {
    string ad;
    int yas;
    int olumyasi = 1;
    public Insan(string ad, int yas)
    {
      this.ad = ad;
      this.yas = yas;
    }

    // açık explicitly bir şekilde arabirimi implement ettim. Yani net bir şekilde tanımladım. 
    //Bunun bir amacıda Bir sınıf kalıtım aldığı sınıflarda aynı isimde üyler varsa bu üyeleri bir birinden ayrımak için kullanılır.
    int IInsandir.yas 
    {
      get
      {
        return yas;
      }
      set
      {
        yas = value;
      }
    }

    // goruldugu gibi birden fazla ve farklı () yöntemi olduğundan bunları açık tanımladık.
    //aynı nesne veya özelliklerden bahsediliyorsa tek bir kaplaı bir yöntemde yazılabilirdi. Mesala
    //public int yas()
    //{
    //  return yas;
    //} //hata vermezdi, fakat zaten iki ayrı yas yöntemi olduğundan hata verecektir.açıklama satırını dönüştürdüm

    int IKader.yas 
    {
      get
      {
        return yas+80;
      }
      set
      {
        if (value < 0) olumyasi = 1;
        olumyasi=value ;
      }
    }


    string IInsandir.ad
    {
      get
      {
        return ad;
      }
      set
      {
        ad=value;
      }
    }

    public void yazdir()
    {
      Console.WriteLine("adım {0}, yasşın {1} dır", ad,yas);
    }
  }
  interface IKader
  {
    //public string soyad(); // public olamaz.
    //int yas; //alan olmaz..
    int yas{get;set;}
  }
  interface IInsandir
  {
    int yas { get; set; }
    string ad { get; set; }
    void yazdir();
  }

ConsoleApplication2.rar (29,62 kb)

String İşlemleri1(split)

Girelen bir kelimeyi istediğimiz bir karaktere göre parçalara ayırabiliriz. Hemen örnek kodları yazıyorum..

using System;

public class SplitTest {
  public static void Main() {

    string words = "This is a list of words, with: a bit of punctuation" +
            "\tand a tab character.";

    string [] split = words.Split(new Char [] {' ', ',', '.', ':', '\t' });

    foreach (string s in split) {

      if (s.Trim() != "")
        Console.WriteLine(s);
    }
  }
}
// Ekran çıkışı şekilde görüldüğü gibi.
//    This
//    is
//    a
//    list
//    of
//    words
//    with
//    a
//    bit
//    of
//    punctuation
//    and
//    a
//    tab
//    character
The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.