Özellik ve arabirimleri anlama3

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;

namespace ConsoleApplication22
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //ArrayList sepet=new ArrayList(); //object türünden bir kolleksiyon
      List<Urun> sepet = new List<Urun>(); //Urun turunde generic bir collection olan List i kullandık.
      Urun kalem = new Urun();
      Urun silgi = new Urun();
      Urun defter = new Urun();
      Urun kitap = new Urun();
      kalem.Ad = "çıtçıt"; kalem.Fiyat = 12.55M; kalem.adet = 5;
      silgi.Ad = "kokulu"; silgi.Fiyat = 15.2M; silgi.adet = 10;
      defter.Ad= "çizgili"; defter.Fiyat = 9.54M;
      kitap.Ad = "Roman"; kitap.Fiyat = 25.99M;
      sepet.Add(kalem); sepet.Add(silgi); sepet.Add(defter); sepet.Add(kitap);
      Console.WriteLine("Urun Adı:\tUrun Fiyat:\tUrun Adet:\t Kdvli Fiyat\tUrunSeriNo:\t\t");
      Console.WriteLine("--------\t--------\t-------\t\t------\t\t-----\t\t");
      foreach (Urun item in sepet)
      {
        //Urun urunum = (Urun)item;//List türünde kolleksiyon kulladığımız için Unboxing işlemine gerek kalmadı.
        Console.WriteLine("{0}\t\t {1}\t {2}\t {3}\t {4}\t", item.Ad, item.Fiyat, item.adet, item.KdvHesapla().ToString(), item.SeriNo);
      }
    }
    interface IUrun
    {
       string Ad { get; set; }
       decimal Fiyat { get; set; }
       decimal KdvHesapla();
    }
    class Urun : IUrun
    {
      Guid seriNo;

      public Guid SeriNo
      {
        get { return seriNo; }//kimsenin değiştirmesin diye sadece okunur özellik yaptık.
      }
      public Urun()
      {
        seriNo = Guid.NewGuid();
      }
      string _ad;
      public int adet = 1;
      public string Ad
      {
        get
        {
          return _ad;
        }
        set
        {
          _ad = value;
        }
      }
      decimal _fiyat;
      public decimal Fiyat
      {
        get
        {
          return _fiyat;
        }
        set
        {
          _fiyat = value;
        }
      }
      public decimal KdvHesapla()
      {
        return _fiyat * 1.18M*adet;
      }
    }
    enum Renkler
    {
      Mavi,Kırmızı,Yeşil,Siyah,Gri,Turuncu,Mor,Beyaz
    }
  }
  
}

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.