Select Deyimi Sorguları

SELECT DEYİMİNE ÖRNEKLER

SELECT * FROM Ogrenciler
-- yukarıdaki kod ile tüm kolonlar listelenir
-- iki tire işareti remark anlamına gelir açıklama satırları bu şekilde girilir

SELECT Adi, Soyadi FROM Ogrenciler
SELECT Soyadi, Adi FROM Ogrenciler
-- Yukarıda ise öğrenciler tablosundan adı ve soyadı fieldları alınır.
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi = 'Burcu'
--Sorguya koşul yazmak istersem WHERE ifadesini kullanırım

--varchar tanımlı alanlar için ve tarih tanımlı alanlar tek tırnak içinde içinde sorgulanır.integer yani tamsayılar ise ' olamdan sorgulanır.
--Sorgular f5 tuşu ya da Execute butonu ile çalışır.
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Ogrencinumarasi = 60202009
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '%li%'
--Yukarıdaki sorgu adında 'li' harf öbeği geçen kayırları listeler

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '_li'
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '_li%'
--Yukarıdaki kod örneğinde ise ilkinde ali,eli gibi sonuçlar dönebilir yani ilk harf ne olursa olsun önemli değil ama 3 harfli ve 2. 3. harfleri li olan kayıtlar listelenir.% işareti ise sağdan kaç harf olucağını önemsemez.

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '__li%'
-- Yukarıdaki sorgu içerisinde li harf öbeği olsun.
-- li nin solunda 2 karakter olsun
--sağında ne olup olmadığı çok önemli değil

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '__li'
SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler
--Count yani Adet verir

SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler  WHERE OgrenciNumarasi IS NOT NULL
SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler  WHERE OgrenciNumarasi IS NULL
--Yukarıdaki örnekte ise ogrennciNumarasi alani null yani boş olmayan kayıtları getirir.

SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler  WHERE Adi LIKE 'A%'
--Adı A ile başlayan kayıtlar döner.

SELECT * FROM Ogrenciler  WHERE Adi='alper'
SELECT * FROM Ogrenciler  WHERE Cinsiyeti=0

SELECT COUNT(Cinsiyeti) AS Adet,Cinsiyeti FROM Ogrenciler
GROUP BY Cinsiyeti
--field adını değiştirmek için As kullanırım.
--Count komutu ile field ın adı kaybolur
--as ile isimlendirmekte fayda var.

SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY OgrenciNumarasi
-- Order by Sıralamayı sağlar
--order'da hiç birşey yazmazsak default olan ASC dir
SELECT * FROM Ogrenciler
ORDER BY OgrenciNumarasi ASC

SELECT * FROM Ogrenciler
ORDER BY OgrenciNumarasi DESC
-- Order by desc tersten Sıralamayı sağlar

SELECT * FROM Ogrenciler
ORDER BY Adi , Soyadi
--iki field a göre sıralama yapabilmek mümkündür.

SELECT Adi ,COUNT(Adi) AS Adet FROM Ogrenciler
GROUP BY Adi

-- JOIN : iki veya daha fazla tablodan
-- ilişkisel veri sorgulamya yatar
SELECT Ogrenciler.Adi , Ogrenciler.Soyadi , City.City FROM Ogrenciler INNER JOIN City ON City.CityId =Ogrenciler.CityId
-- Ogrencilerin CityID sini göstermek işime yaramaz
-- fakat İl bilgisi işime yarar.
-- amacım iki tablo arasında ilişki tanımlayarak
--veriyi getirmek.
-- iki tarafta da aynı olan eşleşen kayıtları getirir.

SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY OgrenciNumarasi
--Order by sıralamayı sağlar
--select * from Ogrenciler order by OgrenciNumarasi desc
--Order by dan sonra ASC ve DESC olmak üzere 2 seçeneğim var
--Default olan ASC : Artan sırada dır. DESC azalan

SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY OgrenciNumarasi ASC

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE OgrenciNumarasi=60702004
--Sorgu kriteri yazmak için WHERE ifadesi kullanılır.

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE OgrenciNumarasi >=60702004 AND OgrenciNumarasi <= 60702020
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE OgrenciNumarasi BETWEEN 60702004 AND 60702020
--Between 2 değer arasını sorgular

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi = 'Oytun'
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE 'Al%'
-- Al ile başlayan bütün kayıtları göster

--% işareti joker anlamına gelir
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE 'G%'
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '%me%'

--içirisinde ME geçen tüm adları listeler
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '_li'
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '__li'
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi LIKE '__li_'

SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler
--Count toplam adeti almaya yarar 32

SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler WHERE Cinsiyeti= 0
--Bayanların sayısını bulmamı sağladı.

SELECT Sehir, COUNT(Sehir) AS ToplamAdet FROM Ogrenciler
GROUP BY Sehir
ORDER BY COUNT(Sehir) DESC

--as ile kolon adını değiştirmeye yarar
--count ile kolon adı kaybolduğunda
--'as' kullanmak önerilir.

SELECT Cinsiyeti, COUNT(Cinsiyeti) AS ToplamAdet FROM Ogrenciler
GROUP BY Cinsiyeti
ORDER BY COUNT(Cinsiyeti) DESC
--group by gruplama yapmaya yarar

SELECT Ogrenciler.Adi,
Ogrenciler.Soyadi,
Ogrenciler.OgrenciNumarasi ,
city.CityName
FROM Ogrenciler
INNER JOIN City ON City.CityId = Ogrenciler.Sehir

--bu örnekte ise şehirin kodu city tablosundaki id
--ile bağlanıp o id ye karşılık gelen değer alnmıştır.

SELECT * FROM Ogrenciler
WHERE Sehir IN (34,35,6)
--sehir id leri 34,35,6 olan iller çekilir.

SELECT * FROM Ogrenciler
WHERE Sehir NOT IN (34,35,6)
-- in içinde içeren kayıtları listeler

Alıntıdır.

z

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.