Parallel static sınıfı

z

using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ParallelSamples
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var tonbalam= new ConcurrentBag<int>();
      var listem = new List<int>();
      Parallel.For(1, 100, tonbalam.Add);
      Parallel.For(1, 100, listem.Add);
      Console.WriteLine("\r\ntonbalam------------");
      int cekilen;// bir sayı atanıp bu sayının çekilmesi denenebilir.
      if (tonbalam.TryTake(out cekilen))
      {
        Console.WriteLine(" çekilen Ve silinen sayı: {0}", cekilen);
      }
      int cekilen2;

      //ayrı iş parçaıkları ile çalıştığından bazen hata oluşabilir.
      if (tonbalam.TryPeek(out cekilen2))
      {
        Console.WriteLine(" çekilen sayı: {0}", cekilen2);
      }

      foreach (int item in tonbalam)
      {
        Console.Write("{0}\t", item);
      }
      Console.WriteLine("\r\nlistem------------");
      foreach (int item in listem)
      {
        Console.Write("{0}\t", item);
      }      //ikinci örnek, parametre olarak bir delege verilmiştir.
      Console.WriteLine("\r\n---------------");
      Parallel.For(1, 100, x => { 
        Console.Write("{0}\t ", x+1);
      });


    }
  }
}

z

Ayrıntılı bilgiyi buradan inceleyebilirsiniz.

z

 

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.