TSQ Başlangıç1

T-SQL Komutları

 

Normal şartlarda veritabanı işlemede ANSI SQL dediğimiz standart dil kullanılmaktadır. Lakin bu dil karmaşık işlemler gerçekleştirmeyi, örneğin bir if...else yapısı, while döngüsü gibi fonksiyonları ve değişken tanımalamayı desteklememektedir. Bu durumda yapılması gereken farklı bir programlama dili öğrenmek ve bu vasıtayla bu işlevleri yerine getiren ara programlar yazmaktır. T-SQL dil yapısı tüm bu fonksiyon ve karmaşık işlemleri SQL Server uzayında yapabilmek adına geliştirilmiş standart dışı bir dildir.

TSQL DEYİMLERİ

SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme  yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:

DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.

 • Create  - Nesne oluşturma
 • Alter     - Nesne düzenle
 • Drop     - Nesne Sil

DML (Data Manuplation Language) : Veri düzenleme dili.

 1. Select - Veri seçme
 2. Insert  - Veri  ekleme
 3. Update  -Veri güncelleme
 4. Delete   -Veri silme dir.
  Kısaca bu işlemleri CRUD işlemleri de denilmektedir.

DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.

 • Grand (yetki verme)
 • Revoke(yetkiyi kaldırma)

 

 

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.