NameSpace ve ilk yazım kuralları

 Namespace' ler classları sınıflandırmak ve buyuk olan sınıfları parçalayarak küçültmek amaçlı kullanımaktadır.. Bir projeye bu isim alanlarını ve tabikide içindekileri projeye dahil etmek için using ifadesi kullnımaktadır. Mesala

using System;

using ifadesi tanımlandığı namespace içinde geçerlidir. using ifadesi namespace dıiında tanımlanmışsa heryerde geçerli anlamına gelir.
İçiçe (nested) namespace ler olabilir. Classlar name spacelerin içinde tanımlanırlar. Fakat class içinde bir namespace olamaz.

namespace IlkProje
{
  using System;
  using Okulum.OnIkiler;
  class ProgramIlk
  {
    static void Main()
    {
      System.Console.WriteLine("Hello World");
      Ogrenci bizimOgrenci;  //bizim ogrencinin tipini belirttim..
      bizimOgrenci = new Ogrenci(); //bizimogrenciyi başlattım. Gerçekte var artık..
      bizimOgrenci.Ad = "Sevgi"; bizimOgrenci.Soyad = "şaşkın"; bizimOgrenci.No = 45; 
      Console.WriteLine("Ogrencinin adı: {0}, Soyadı:{1}, Nosu:{2}",
        bizimOgrenci.Ad,
        bizimOgrenci.Soyad,
        bizimOgrenci.No);
    }

  }
}


namespace Okulum
{
  namespace OnIkiler
  {
    class Ogrenci
    {
      public string Ad,Soyad; //class haricinde kullnılcak ise public tanımlıyorum.
      public int No;
    }

  }

}


Örnek 2)
namespace IlkProje
{
  using System;
  class ProgramIlk
  {
    static void Main()
    {
      int sayi1 = 5; int sayi2 = 50;
      int sonuc = sayi1 * sayi2;
      Console.WriteLine("Sonuc: {0}", ++sonuc);// ++ operatörü işlemden önce 1 artırır.
    }

  }
}Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.