LinQ ile Xml verisi çekme

Arkdaşlar var olan bir xml dosyasından veri çekmek  için şöyle bir kod yazabilriiz. AdvantureWorks veritabanın uygun classlar oluşturarak  yazmak istersek

  public class Customer
  {
    public string CustomerID { get; set; }
    public string CompanyName { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string Region { get; set; }
    public string PostalCode { get; set; }
    public string Country { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Fax { get; set; }
    public Order[] Orders { get; set; }
  }

  public class Order
  {
    public int OrderID { get; set; }
    public DateTime OrderDate { get; set; }
    public decimal Total { get; set; }
  }

   public class LinqSamples
    {
      private List<Customer> customerList;
      public List<Customer> GetCustomerList()
      {
        if (customerList == null)
          createLists();

        return customerList;
      }

      private void createLists()
      {

        // Customer/Order data read into memory from XML file using XLinq:
        customerList = (
          from e in XDocument.Load("Customers.xml").
               Root.Elements("customer")
          select new Customer
          {
            CustomerID = (string)e.Element("id"),
            CompanyName = (string)e.Element("name"),
            Address = (string)e.Element("address"),
            City = (string)e.Element("city"),
            Region = (string)e.Element("region"),
            PostalCode = (string)e.Element("postalcode"),
            Country = (string)e.Element("country"),
            Phone = (string)e.Element("phone"),
            Fax = (string)e.Element("fax"),
            Orders = (
              from o in e.Elements("orders").Elements("order")
              select new Order
              {
                OrderID = (int)o.Element("id"),
                OrderDate = (DateTime)o.Element("orderdate"),
                Total = (decimal)o.Element("total")
              })
              .ToArray()
          })
          .ToList();
      }
    }
  }

 Ayrıca LinQ ile xml' de CRUD ve xml dosyası oluşturma ve yazma işlemlerini http://onursalkaya.blogspot.com/search/label/LINQ bu makaleden bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: msdn.com

 

Add comment

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.