Foreach, Enumerable, IEnumerable,IEnumerator, yield operatörü

Bu makalemizde Foreach, yield, IEnumerable, IEnumerator deyimlerin derinlemesine kod yazarak inceleyeceğiz. Fakat ben yine anlatımlara, sonradan ilave edtme düşüncesiyle özet olarak geçeceğim.  

static void Main(string[] args)
    {
      string[] Listem = new string[] { "ali", "ahmet", "mehmet" };
 
      IEnumerable<string> elemanlar = Listem;
      foreach (string eleman in elemanlar)
      {
        Console.WriteLine(eleman);
      }
      //veya
      foreach (string eleman in Listem)
      {
        Console.WriteLine(eleman);
      }
      //görüleceği her iki dongu aynı şeyi yapar. 
      //çünkü elemanlar nesnesiArray bir tiptir elemanlar nesnesi. ve Array sınıfı
      //Array sınıfıda IEnumerable arabiriminden kalıtım almıştır.
      Console.WriteLine(elemanlar.GetType().BaseType.ToString());
    }
  }

Şimdi bir ürün ve sepet classları yazalım ve bunu foreach ile sayacak hale getirelim.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

namespace deneme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Sepet urunler = new Sepet();

      foreach (Urun urn in urunler)
      {
        Console.WriteLine(urn.Ad);
      }


      //while kullanarak da bunu listeleyebilirim.
      IEnumerator sepetim = urunler.GetEnumerator();
      //UrunNumeratorlu sepetim1 = urunler.GetEnumerator() as UrunNumeratorlu;

      while (sepetim.MoveNext())
      {
        Urun urunum = (Urun)sepetim.Current; 
        Console.WriteLine(urunum.Ad);
      }
    }
  }

  class Sepet : IEnumerable
  {
    private Urun[] _urunSepeti;

    public Urun[] UrunSepeti
    {
      get { return _urunSepeti; }
      set { _urunSepeti = value; }
    }

    public Sepet()
    {
      UrunSepeti = new Urun[]
      {
        new Urun(1, "elma"),
        new Urun(2, "portakal"),
        new Urun(3, "Muz"),
        new Urun(4, "Kiraz")
      };
    }

    public IEnumerator GetEnumerator()
    {
      return new UrunNumeratorlu(_urunSepeti);
    }
  }


  class Urun
  {
    private int _id;
    private string _ad;

    public int Id
    {
      get { return _id; }
      set { _id = value; }
    }

    public string Ad
    {
      get { return _ad; }
      set { _ad = value; }
    }

    public Urun(int id, string ad)
    {
      Id = id;
      Ad = ad;
    }
  }
  class UrunNumeratorlu : IEnumerator
  {
    private Urun[] _Urunler;
    int _index;

    public UrunNumeratorlu(Urun[] urunler)
    {
      _Urunler = urunler;
      Reset();
    }

    public object Current
    {
      get { return _Urunler[_index]; }
    }

    public bool MoveNext()
    {
      return ++_index < _Urunler.Length;
    }

    public void Reset()
    {
      _index = -1;
    }
  }
}

Şimdi de UrunNumeratorlu bir sınıf yazmamıza gerek kalmadan yield operatorunu kullaran da aynı şeyi yapabiliriz.  Adeta Enumarator için yazılmış bir deyimdir.

public IEnumerator GetEnumerator()
    {
      for (int i = 0; i < UrunSepeti.Length; i++)
        yield return UrunSepeti[i];
    }

Artık bu satırdan sonra UrunNumeratorlu clasına yapmaya gerek kalmadı. Yield operatörünü açıklayan bir örnek daha yapalım.z

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      foreach (int item in Tekler(3,19))
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
    }

    static IEnumerable Tekler(int x, int y)
    {
      for (int i = x; i < y; )
      {
        i += 2;
        yield return i;
        
      }
    }
  }

Ekran çıktısı 5-19 arasındaki tek sayılar olacaktır. Şİmdi son bir örnek yapalım. msdn.com adresinden biraz alıp, düzenlediğim bir örnekle makalemizi noktalayalım.

 

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;


namespace deneme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var urunler = new Urunler();

      foreach(Urun urun in urunler.SonrakiUrun)
      {
        Console.WriteLine(urun.Ad);
      }

    }
  }

  public class Urun
  {
    public int Id { get;set;}
    public string Ad { get ; set; }
  }


  public class Urunler
  {
    public IEnumerable<Urun> SonrakiUrun
    {
      get
      {
        yield return new Urun { Id = 1, Ad = "elma" };
        yield return new Urun {Id=2,Ad= "armut"};
        yield return new Urun {Id=3,Ad= "çilek"};
        yield return new Urun {Id=4,Ad= "kiraz"};
      }
    }
  }
}

 Şimdi de gereric IEnumerable<T> gereic arabiriminden kalıtım aldıralım.

namespace generic
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Sepet sepet = new Sepet();
      foreach (var item in sepet)
      {
        Console.WriteLine(item.Ad);
      }
    }
  }
  class Urun
  {
    public int id { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
    public double Fiyat { get; set; }
  }
  class Sepet :IEnumerable<Urun>
  {
    Urun[] urunler;
    public Sepet()
    {
      urunler = new Urun[] { 
        new Urun{ Ad="elma", Fiyat=45, id=1},
        new Urun{ Ad="potiş", Fiyat=15, id=2},
        new Urun{ Ad="ssss", Fiyat=25, id=1}
      };
    }
    public IEnumerator<Urun> GetEnumerator()
    {
      for (int i = 0; i <urunler.Length; i++)
      {
        yield return urunler[i];
      }
    }

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
    {
      return this.GetEnumerator();

    }
  }
}

 Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

 

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.