Kolleksiyonlar (ArrayList, Stack, Queue, Hastable)

ArrayList

using System;
using System.Collections;
// ArrayList Kullanımı
namespace arrayListexample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList degiskenim = new ArrayList();
      degiskenim.Add(7.78M);
      degiskenim.Add("Gönül");
      degiskenim.Add("feriştah adıgüzel");
      degiskenim.Add(8); //ekler
      //degiskenim.Remove(8);//koleysiyondan çıkarır.
      //degiskenim.Clear(); //kolleksiyonu boşaltır.
      yazdir(degiskenim);
    }
    private static void yazdir(ArrayList degiskenim)
    {
      if (degiskenim.Contains("Gönül"))
        Console.WriteLine("  hehehehe he yakaladım seni, gönül var");
      foreach (var item in degiskenim)
      {
        Console.WriteLine(item.ToString());
      }
    }
  }
}

Stack Tipi kolleksiyonlar

using System;
using System.Collections;

namespace yiginTipiKolleksiyon
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Stack tabakSirasi = new Stack();
      tabakSirasi.Push("Hicriye");
      tabakSirasi.Push("Rukiye");
      tabakSirasi.Push("feriştah");
      Console.WriteLine("tabak gelsin: {0}", tabakSirasi.Pop());
      Console.WriteLine("tabaklar");
      Console.WriteLine("---------------------");
      foreach (var item in tabakSirasi)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
    }
  }
}

Queue ( Kuyruk) Tipi Kolleksiyon

using System;
using System.Collections;


namespace kuyrukTipikolleksiyon
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Queue kuyruklu = new Queue();
      kuyruklu.Enqueue("Hicriye");
      kuyruklu.Enqueue("Rukiye");
      kuyruklu.Enqueue("feriştah");
      Console.WriteLine("kurukdaki gelsin: {0}",kuyruklu.Dequeue());
      Console.WriteLine("kuyruktakiler");
      Console.WriteLine("---------------------");
      foreach (var item in kuyruklu)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      
      //ikinci bir listeleme şekli
      IEnumerator numaraliListem = kuyruklu.GetEnumerator();
      while (numaraliListem.MoveNext())
      {
        Console.WriteLine(numaraliListem.Current);
      }
    }
  }

}

x

x

 

The file '/Custom/Widgets/Calendar/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Category list/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Tag cloud/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Page List/widget.cshtml' does not exist.The file '/Custom/Widgets/Month List/widget.cshtml' does not exist.